STT Tên văn bản Tập tin tải về
1 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM
2 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 31/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Tú Ngân Trưởng phòng kinh doanh
Tú Ngân

Trưởng Phòng Kinh Doanh

YÊU CẦU THÔNG TIN

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Điền vào các mẫu dưới đây để đăng ký

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ!!
Hỏi thêm thông tin
Hoặc gọi trực tiếp vào Hotline (24/7) 0961 24 64 24